trychologia-slask.pl
Przejdź do treści

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów przez sklep internetowy pod adresem: trychologia-slask.pl.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę Klinika Trychologii Sp. z o.o., wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem KRS: 0000665622, NIP: 6342888635, REGON: 366640345.
 3. Sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej trychologia-slask.pl.
 4. Klientem sklepu internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym są suplementy diety marki Advanced Trichology®.

II. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia zamówienia przez Klienta i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • adres dostawy
  • sposób płatności
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest także zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu sklepu internetowego.

III. Ceny i koszty dostawy

 1. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i są podane na stronie sklepu internetowego.
 3. Koszty dostawy są doliczane do ceny produktów i są uiszczane przez Klienta wraz z ceną produktów.

IV. Sposoby płatności

 1. Zamówienia mogą być opłacone za pomocą następujących sposobów płatności:
  • za pośrednictwem bramki płatniczej Autopay
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej Autopay, Klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany do strony bramki płatniczej, gdzie będzie mógł dokonać płatności.

V. Dostawa

 1. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem Paczkomatów inPost.
 2. Termin dostawy produktów wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki z produktami Klientowi w terminie 3 dni roboczych, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i uzgodni z nim nowy termin dostawy.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z produktami odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na piśmie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie sklepu internetowego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić Sprzedawcy produkty w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot produktów powinien nastąpić na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 5. Koszty zwrotu produktów ponosi Klient.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację na produkty zakupione w sklepie internetowym.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona Sprzedawcy na piśmie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie sklepu internetowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy Klienta
  • adres Klienta
 4. Towar reklamowany musi być w dostarczony w stanie nienaruszonym na adres sklepu:
  Klinika Trychologii Sp. z o.o.
  ul. Kozielska 10
  40-074 Katowice